Ang. korona-virus og boligfotografering

Med bakgrunn i den spesielle situasjonen vi er i og anbefalingene fra helsemyndighetene, må jeg be om å få være helt alene under fotograferingen.

Jeg møter dere utenfor boligen, til avtalt tid, hvor dere gir meg nøkkel.

I løpet av en arbeidsdag møter jeg vanligvis mange folk, og er derfor nødt til å følge helsemyndighetenes råd for å begrense smitte.

Dere må lufte godt før jeg kommer, og jeg vil åpne vinduene før jeg går slik at vi slipper å bruke maske.

Når jeg kommer inn i boligen deres gjør jeg de siste små endringene jeg mener må til for at dere får en fin presentasjon av boligen, men jeg forventer at alt er ryddig og klargjort etter beste evne. Leg gjerne også frem plantegninger. Jeg bruker engangshansker når jeg utfører jobben.

Dersom du, eller noen i din husstand, er satt i karantene må du si ifra umiddelbart.

Dette gjør vi for deres, min og flere andres sikkerhet!

Takk for din forståelse!

Mvh,
Anders Kjøndal, Luxe