3D Visualisering

Trenger du å visualisere et bolig- eller næringsprosjekt? Vi kan levere alt fra det fotografiske underlaget (fra bakkenivå og med drone) til ferdigrendrede montasjer med boligen plassert på riktig plass i terreng.

Alt vi trenger for å utføre jobben er et situasjonskart, material-referanser og et sett med fasadetegninger. Så drar vi ut og fotograferer tomten, lager 3D modell av bygningen, plasserer det i terreng, applikerer materialer og farger og syr sammen overgangene mellom 3D elementene og virkeligheten. Resultatet er en visualisering som hjelper potensielle kjøpere/leietagere å se hvordan prosjektet blir seende ut når det er ferdig bygget.